ΣΟΦΗΛΑΝΤ Ι.Κ.Ε.

ΣΟΦΗΛΑΝΤ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΣΟΦΗΛΑΝΤ Ι.Κ.Ε.

Δραστηριότητα: Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 267, 19441 Κορωπί

Τηλέφωνο: 211 0126325

ΑΦΜ: 801014839

ΔΟΥ: Κορωπίου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Καταστατικό